Jordan Chamber of Commerce
President: H.E. Khalil Al Hajj Toufiq
P.O.Box: 7029
Amman 11118
The Hashemite Kingdom of Jordan

Tel.: (009626) 5690389 / 5665492
Fax: (009626) 5685997
E-Mail:E-Mail: fjcc(at)nets.com.jo
website:http://www.jocc.org.jo

Jordan Chamber of Industry
President: H. E. Eng. Fathi F. Al Jaghbier
General Manager: H.E. Dr. Maher Al-Mahrouq
P.O.Box: 811986
Amman 11181
The Hashemite Kingdom of Jordan

Tel.: (009626); 464 30 01/5665492/4642649
Fax: (009626) 464 3719; 464 78 52
E-Mail:jci(at)aci.org.jo
website:http://www.aci.org.jo